Whatsapp
Call
+90 252 313 18 12 Bizi Arayın
+90 507 100 49 06 WhatsApp

YABANCI UYRUKLU ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN TAPU İŞLEMLERİ

YABANCI UYRUKLU ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN TAPU İŞLEMLERİ

Tapu Kanunu gereğince, yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye’den gayrimenkul satın alabiliyor. Yabancı Uyruklular için tapuda gerekli belgeler nelerdir? Tapu harcı ne kadardır?

Yabancı uyruklu tapu işlemleri!
Tapu Kanunu gereğince, yabancı uyruklu vatandaşlar, Türkiye’den gayrimenkul sahibi olabiliyor. Kanun gereğince, yasal sınırlamalara uyulmak kaydıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebiliyor.

Ancak yabancıların edindikleri taşınmazlar ile bağımsız ve sürekli nitelikteki sınırlı ayni hakların toplam alanı, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün yüzde onunu ve kişi başına ülke genelinde otuz hektarı geçemiyor. Peki, yabancı uyruklu tapu işlemleri nelerdir?

Yabancı uyruklu tapu işlemleri..
Yabancıların Türkiye’deki tapu işlemleri için öncelikle, taşınmazın maliki ile ön başvuru yapmaları gerekiyor.

Tapu için gerekli belgeler:
a)Taşınmazın Tapu Senedi Belgesi veya köy/mahalle, ada, parsel, bina, bağımsız bölüm bilgisi,

b)Kimlik belgesi veya pasaport (Tercümesi ile birlikte),

c) İlgili Belediyeden, taşınmazın ”Emlak Beyan Değeri Belgesi”nin alınması,

d)Binalar için zorunlu deprem sigortası poliçesi,

e)Satıcının 1 adet, alıcının 2 adet fotoğrafı (son 6 ay içinde, 6×4 ebadında).

f) Türkçe bilmeyen taraf varsa yeminli tercüman ile iki tanık,

g)Yurt dışında düzenlenen vekaletname ile işlem yapılması halinde, tercümesiyle beraber vekaletnamenin aslı veya onaylı örneği.

Tapu harçları..
a) İlgili Belediyeden alınan ”Emlak Beyan Değeri”nden az olmamak üzere satış bedeli üzerinden, hem alıcı hem satıcı tarafından tapu harcı ödenir. (492 sayılı Harçlar Kanununa göre 2017 yılı için belirlenen tapu harcı oranı %2’dir.)

b) Yöresel olarak belirlenen döner sermaye ücreti ödenir.

c) Taşınmazın askeri ve özel güvenlik bölgeleri dışında kalıp kalmadığının Tapu Müdürlüğü tarafından yetkili komutanlığa sorulması aşamasında gerekirse Kadastro Müdürlüğünce hazırlanan harita için döner sermaye ücreti  ödenir.


Copyright © 2004-2021 by findaturkishhome.com. All Rights Reserved...
  • Ergül Sarıyar