Whatsapp
Call
+90 252 313 18 12 Bizi Arayın
+90 507 100 49 06 WhatsApp

Gayrimenkul Alırken Sıkça Sorulan Sorular?

Gayrimenkul Alırken Sıkça Sorulan Sorular?

Tapu İşlemleri Nasıl Yapılır?

Emlak alım satımlarında tapu işlemlerbüyük bir önem taşır. Herhangi bir hatalı işlem yapılmaması için bu sürecin çok iyi ve titiz bir şekilde takip edilmesi gerekir.

Emlak alım satım aşamasında yapılması gereken en önemli belge işlemleri arasında tapu işlemleri gelir, hem alıcı kısmı hem de satıcı kısmı ilgilendir.

Tapu yapılmadan önce;
-Taraflar arasında Tapu harcı ve emlak vergisinin kimin ödeyeceği netleşmesi gerekir.
-Ödemenin ne şekilde ve hangi yolla ödeneceği, Emlakçı komisyonu, tapu, dosya ve sigorta masrafları hesaba katılmalıdır.
-Kredi ile alınacak olan gayrimenkul için uygun konut kredileri araştırılmalıdır.
-Zorunlu deprem sigortası DASK yaptırılmalı veya mevcut olan DASK ın süresi kontrol edilmelidir.
-Bağlı olan belediyenden rahiç bedeli alınmalı ve borcu var mı yok mu sorulmalıdır
-Bankadan ipotek evrakları ile ipotek yetkilisinin bilgileri alınmalıdır.
-Tapu sahibi veya vekili gerekli evraklar ile Tapu Müdürlüğüne Başvuruda bulunmalıdır.
-Harç ödemeleri sms ile zamanında yapılmalıdır.

Tapu Devir sırasında;
-Randevu saatinde tapuda iki tarafta hazır bulunmalıdır.
-Okuma ve yazma bilmeyen kişiler için 2 adet şahit hazırda bulunmalıdır.
-Satış evrakları alıcı ve satıcı tarafından eksiksiz bir şekilde imzalanmalıdır.
Tapu işlemleri bittikten sonra;
-Bağlı bulunan belediyeye emlak vergisi için yeni kayıt yapılmalıdır.
-İlgili kurumlara(elektrik ve su) yeni kayıt için gidilmelidir.

Yabancı Uyruklu Vatandaşlar Türkiye’de Mülk Satın Alabilir mi?

Türk Hükümeti mütekabiliyet kuralını kaldırdıktan sonra, ülkelerin çoğunluğunun vatandaşları Bodrum’da ve Türkiye çapında mülk satın alabilir. Mülk alıcıları için diğer teşvikler arasında, 1 milyon dolar veya daha fazla değerli bir mülk satın alırken otomatik vatandaşlık ve tüm ilk kez alıcılar için otomatik ikamet bulunmaktadır.

Bodrum’da mülk satın alma hakkında daha fazla bilgi edinmek için bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

Yabancıların mülk edinme şartları nelerdir?

Tapu Kanunu gereğince yabancılar, Türkiye sınırları içerisinde yer alan mülkleri satın alabiliyor.Kanun gereğince, yasal sınırlamalara uyulmak şartıyla, uluslararası ikili ilişkiler yönünden ve ülke menfaatlerinin gerektirdiği hallerde Bakanlar Kurulu tarafından belirlenen ülkelerin vatandaşı olan yabancı uyruklu gerçek kişiler Türkiye’de mülk ve sınırlı ayni hak edinebiliyor.

Yabancı gerçek kişilerin Türkiye’de taşınmaz satın alırken zarara uğramamaları maksadıyla bazı konulara özen  göstermeleri gerekiyor.Yabancıların mülk edinme şartları şu şekilde sıralanıyor:

-Ülke genelinde, yabancı uyruklu bir gerçek kişi, en fazla 30 hektar taşınmaz satın alabilir ve sınırlı ayni hak edinebilir.

-Yabancıların askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde taşınmaz edinimi ve izin almadıkça kiralaması mümkün değildir.

-Yabancı uyruklu gerçek kişiler, özel mülkiyete konu ilçe yüz ölçümünün  %10’una kadar taşınmaz ve sınırlı ayni hak edinebilir.

-Gerçek kişilerle yabancı ülkelerde kendi mevzuatlarına göre kurulan tüzel kişiliğe sahip ticaret şirketleri lehine taşınmaz rehni tesisinde kanuni sınırlamalar uygulanmaz.

-Kanun hükümlerine aykırı olarak edinilen; edinim amacına aykırı kullanıldığı ilgili Bakanlık ve idarelerce tespit edilen; proje şartıyla satın almalarda süresi içinde ilgili Bakanlığa başvurulmayan veya süresi içinde projeleri gerçekleştirilmeyen; taşınmazlar tasfiye hükümlerine tabidir


Copyright © 2004-2021 by findaturkishhome.com. All Rights Reserved...
  • Ergül Sarıyar